William Legg Henderson journal #10, September 16 - November 25, 1865